[C++] Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego opisujemy wzorem:

fib(n) = fib(n-2) + fib(n-1)

przy założeniu, że:

fib(1) = fib(2) = 1

Algorytm wyznaczania n-tego wyrazu tego ciągu będzie się składał z funkcji fib, która będzie otrzymywała jako parametr wyraz ciągu, który ma zwrócić. Funkcja sprawdzi, czy chodzi o pierwszy lub drugi wyraz (i wtedy zwróci 1), czy też należy wykonać rekurencyjnie samą siebie w następujący sposób:

fib(n) = fib(n-2) + fib(n-1)

Kompletny kod w języku C++ wygląda następująco:

#include <iostream>
using namespace std;
int fib(int n)
{
  switch (n)
    {
      case 1:
          return 1;
          break;
        case 2:
          return 1;
            break;
        default:
          return fib(n-2) + fib(n-1);
    }
}

int main()
{
  int wej;
    cout << "Ktory wyraz ciagu Fibonacciego podac?\n";
    cin >> wej;
    cout << fib(wej) << "\n";
}

Please publish modules in offcanvas position.